Jorden vi ärvde

IMG_5480

För att börja odla din egen mat, krävs bara ett första spadtag. Sedan är du igång! Och tänk:

2015 är Internationella året för våra jordar!- Men det var väl i grevens tid!

IMG_5888
Nu ska jag skriva om något som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Med ”rötterna” i miljöjournalistiken och examen i jordartsgeologi (inriktning mot vattenresurshantering) ligger kuns
kapen om hur vi människor brukar jorden på ett hållbart sätt verkligen i mitt intresse ..

IMG_5781

Inlandsisen malde ner sten och berg till den berggrund och de jordarter som är grunden för den jord som under ett 1000-årig jordbruk skapat den livsnödvändiga mulljorden vi idag lever av. Sunda, goda jordar tar lång tid att skapa.

Så hur vi hanterar vi nu, idag, det översta jordlagret med den rigorösa kunskap som finns för att skapa en god, näringsrik jord?

Efter år av misskötsel är faktiskt det översta jordlagret, det som vi kallar för brukbar jord, på väg att erodera bort. Goda jordar försvinner helt enkelt. Det finns många olika statistiska källor att luta sig mot men i runda slängar ungefär hälften så mycket brukbara jordar finns idag än för hundra år sedan. Parallellt med detta växer jordens befolkning.

IMG_5891

Så var tog all denna jord vägen?

  • Urbaniseringen av jorden ökar. Vi bygger städer på våra bästa jordar – de som historiskt brukats under århundraden som finns just runt stadskärnorna.
  • Den omfattande avskogningen världen över ökar jorderosionen. Människan skapar öknar av det som en gång var fertila jordar.
  • Vi förgiftar med kemikalier i monokulturer – där en gröda odlas över extensiva områden ..

Vi tar helt enkelt ut mer än vad vi ger tillbaka!

Och ett år är väl kanske inte så mycket i ett perspektiv av hur lång tid det tar att bygga upp en god brukbar, mullhaltig, näringsrik jord.

Vi borde faktiskt alla ta och fundera på detta varje dag..

 Ta 2015 som en möjlighet att prata med dina barn, dina vänner, kollegor om vad det är som pågår.

Och om hur det kunde bli om vi alla började ta ansvar för att göra vad vi kan, givet vad vi har, i vår egen trädgård, i vårt eget stadskvarter, kolonilott, balkong? Och hur vi konsumerar ….

Ta chansen! Vem vet? Kanske det är just detta år som du kan påbörja resan att göra saker och ting på ett helt nytt sätt. För vår jord. För våra barn, och kommande generationer.

IMG_0067Börja resan, du med!

Börja intressera dig för Din jord! 

After two years of intensive work, 2015 has been declared the International Year of Soils by the 68th UN General Assembly (A/RES/68/232). The IYS aims to be a platform for raising awareness of the importance of soils for food security and essential eco-system functions. The objectives of the IYS are: http://www.fao.org/globalsoilpartnership/iys-2015/en/