Friday night and smoothie time!

This evening I am feeling bit under the weather, so I decided to treat myself with a really healthy smoothie boost made of beetroots, apple, ginger and garlic ..

Here you have the recipe:

IMG_5334.jpg

Ingredients:  

One carrot – peeled and washed

5 beetroots

Two tablespoons plum base (I have this stored in the freezer from this summer)

one cup of homemade apple juice

1 cup of water

one piece of fresh ginger

5 garlic cloves

pumpkin seeds 1/4 cup

2- 3 fresh apples – middle part with seeds removed

3 tablespoons of raw lingonberries or lingonberry flour

one tablespoon of coconut oil

one tablespoon of tahini

Mix the ingredients together,  serve in a bowl with the following toppings:

chia, sunflower pumpkin and psyllium seeds,

enjoy!

En äppelhäck på spaljé…

Drömmer om en äppelhäck på spalje, med kordonger i långa rader.

IMG_8164Jag drömmer om äpplen som mognar i träd på rad,

IMG_2162som ger frukt från juni till september…

IMG_2167

Ack så längtansfull min dröm är när jag vet vad som döljer sig bakom:

IMG_2155 år av pincering och skötsel att stötta och binda!

IMG_2148

Drömmen förblir i sin linda?

Bilder av denna äppelhäck är tagen i Bergianska trädgårdens fruktträdgård. Jag rekommenderar varmt ett besök dit – inte minst för dig som vill lära dig om hur frukter och bär vill ha det för att växa, trivas och ge riklig skörd.